ΑΣΤΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΑΣΤΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Δραστηριότητα:ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ-ΣΥΝΑΦΩΝ
Α.Φ.Μ.:998561580
Γ.Ε.ΜΗ.:14655735000
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Ωραιοκάστρου
Διεύθυνση:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 121
Τηλέφωνο:2310689679